Capel Fron

Home | Who are we? | Pwy ydan ni? | News | Where? Yn lle? | Thought for the Week | Links

Pwy ydan ni?

Eglwys annibynnol sy’n credu’r Beibl.  Rydan ni wedi bod yn ardal Porthmadog a Phenrhyndeudraeth ers 1975. Mae hen ac ifanc yn perthyn i’r eglwys, Cymry Cymraeg yn ogystal â phobl sy’n uniaith Saesneg. Ein dyhead yw dwyn gogoniant i Iesu Grist ac i ddweud wrth eraill amdano.

Beth a gredwn?

Rydan ni’n credu yn y gwirioneddau canolog, hanesyddol y ffydd Gristnogol a’u cymhwyso i’n byd cyfoes.

Croeso i bawb i'n cyfarfodydd yng Nghapel Fron.

Enter supporting content here