Capel Fron

Home | Who are we? | Pwy ydan ni? | News | Where? Yn lle? | Thought for the Week | Links
Capel Fron, Penrhyndeudraeth
Cymuned Feibl-ganolog sy'n caru'r Iesu, ar gyfer pawb o bob oed
A Bible-centred, Jesus loving community for all people and all ages,
Services are in English
 
Rwyt ti'n gweld, does dim byd sy'n amhosib i Dduw ei wneud

Nothing is impossible with God             Luke 1v37

Christmas/Nadolig

11 December/Rhagfyr

6 pm Carols and Readings/Carolau a Darlleniadau @Capelfron

18 December/Rhagfyr

4pm Family Carols/Carolau ar gyfer y teulu @Neuadd Goffa

 25 December/Rhagfyr

10.30 Christmas Day service/Gwasanaeth Diwrnod Nadolig @CapelfronCyfarfodydd
/ Meetings

Dydd Sul / Sunday:   
Gwasanaeth Bore ac Ysgol Sul  /
Morning Worship and Sunday School       10:30am
Gwasanaeth Hwyr /
Evening Worship                                     6.00pm
 


 

Dydd Mawrth / Tuesday
7:30pm    Prayer and Bible Study @ as announced
 
Dydd Mercher / Wednesday
6-7pm    Clwb Plant  / Explorers @ Capel Fron
(Oed cynradd / Primary school age club)

Bob yn ail bore Dydd Iau / Every other Thursday morning
Ladies Fellowship (monthly Bible studies & fellowship)

Dydd Gwener / Friday
10.30am Good News on the streets of Porthmadog
7.30-9pm    Clwb Ieuenctid / Youth Club @ Capel Fron
            (Oed uwchradd / Secondary school age)

CapelFron.JPG

Pete.jpg

Gweinidog / Pastor:
Rev. Pete Campbell